Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý page: Tương tác comment trên page

FplusScheduler với tính năng quản lý các comment tương tác của page sẽ hỗ trợ bạn like, reply comment hay inbox cho những UID đã comment, giúp bạn tương tác với khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể ẩn các comment trên page, các comment chứa thông tin khách hàng hay các comment có chứa từ khóa theo thiết lập. như vậy sẽ giúp bạn không bị đối thủ cạnh tranh cướp khách khi bạn chưa trả lời kịp khách hàng.

Quản lý page: Ẩn comment trên page

FplusScheduler hỗ trợ bạn ẩn các comment trên các page của bạn : comment chứa email, số điện thoại hoặc các comment chứa các từ khóa hay là tất cả các comment. Như vậy, đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ không thể cướp được khách hàng của bạn trước bạn.

Lập lịch đăng nhóm

FplusScheduler hỗ trợ bạn thêm tính năng lập lịch đăng nhóm; giúp bạn thêm bài và đăng bài vào đúng thời gian đã thiết lập. Như vậy, bạn có thể kiểm soát được nội dung và thời gian đăng bài hợp lý, quản lý nhóm tốt hơn, hạn chế được tình trạng spam bài trong nhóm.

Tương tác realtime: Tự động trả lời tin nhắn

Bạn bán hàng nhưng không thê ronline 24/24 để trả lời khách hàng của mình. FplusScheduler giới thiệu tới các bạn tính năng auto trả lời tin nhắn hoặc trả lời theo từ khóa của tin nhắn và chấp nhận tin nhắn chờ của khách hàng. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể theo dõi và quản lý hộp tin của mình.

Quản lý nhóm: Xóa bài livestream chờ duyệt

Bạn là quản trị viên của các nhóm trên facebook và muốn xóa các bài livestream đang chờ duyệt trên facebook . nhưng thao tác bằng tay mất rất nhiều thời gian. FplusScheduler hỗ trợ bạn xóa tất cả các bài livestream đang chờ duyệt trong nhóm bạn đang làm quản trị viên và các nhóm được bạn thêm trong danh sách các nhóm bạn tham gia trên facebook.

Quản lý nhóm: Xóa bài chia sẻ hay theo từ khóa, UID

Bạn muốn quản lý nhóm tốt hơn, bạn muốn xóa các bài chia sẻ trong nhóm, các bài chưa từ khóa bất kỳ hay của 1 UID nào đó. Nhưng lại không thể tìm kiếm và xóa hết được bằng thủ công. FplusScheduler sẽ giúp bạn tìm kiếm và xóa các bài viết này, giúp bạn quản lý nhóm tốt hơn, tránh tình trạng spam trong group.