Nhóm

Lập lịch đăng nhóm

FplusScheduler hỗ trợ bạn thêm tính năng lập lịch đăng nhóm; giúp bạn thêm bài và đăng bài vào đúng thời gian đã thiết lập. Như vậy, bạn có thể kiểm soát được nội dung và thời gian đăng bài hợp lý, quản lý nhóm tốt hơn, hạn chế được tình trạng spam bài trong nhóm.

Quản lý nhóm: Xóa bài chia sẻ hay theo từ khóa, UID

Bạn muốn quản lý nhóm tốt hơn, bạn muốn xóa các bài chia sẻ trong nhóm, các bài chưa từ khóa bất kỳ hay của 1 UID nào đó. Nhưng lại không thể tìm kiếm và xóa hết được bằng thủ công. FplusScheduler sẽ giúp bạn tìm kiếm và xóa các bài viết này, giúp bạn quản lý nhóm tốt hơn, tránh tình trạng spam trong group.