Hướng dẫn xóa comment trong nhóm

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Hướng dẫn xóa comment trong nhóm

Hướng dẫn xóa comment trong nhóm

2/25/2019 5:14:22 PM
HƯỚNG DẪN XÓA COMMENT TRONG NHÓM
Nếu bạn muốn xóa các comment trong nhóm nhưng lại không muốn mất nhiều thời gian; FplusScheduler giới thiệu tới các bạn tính năng xóa comment: xóa comment theo từ khóa hay xóa các comment chứa các đường link trong group. Giúp hạn chế tình trạng bị spam trong các bài đăng của bạn.
FplusScheduler > Group Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.

 
Bên cạnh các nhóm bạn đang quản lý, bạn có thể chọn thêm các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook.
Click “Chọn nhóm” để chọn thêm nhóm.
 

 
Tab: Danh sách nhóm
 • Tick chọn các nhóm muốn thêm.
 • Click “OK”.
 

 
Bước 2: Thiết lập xóa comment trong nhóm
 • Xóa comment theo từ khóa: Xóa các comment có chứa từ khóa.
 • Nhập từ khóa tìm kiếm comment.
 • Xóa comment link: Xóa các comment chứa link trong nhóm.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”