Quản lý nhóm: Duyệt & xóa bài chờ duyệt

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý nhóm: Duyệt & xóa bài chờ duyệt

Quản lý nhóm: Duyệt & xóa bài chờ duyệt

2/28/2019 9:17:28 AM
QUẢN LÝ NHÓM: DUYỆT & XÓA BÀI CHỜ DUYỆT
Với tính năng duyệt và xóa các bài chờ duyệt sẽ giúp bạn quản lý  các bài đăng của nhóm một cách dễ dàng hơn, tránh tính trạng bị spam trong nhóm.
FplusScheduler > Group Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
  • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
  • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
  • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
  • Nhập user – pass facebook riêng.
  • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
  • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bên cạnh các nhóm bạn đang quản lý, bạn có thể chọn thêm các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook.
Click “Chọn nhóm” để thực hiện chọn nhóm muốn thêm.
 

 
Bước 2: Thiết lập “Duyệt và xóa bài chờ duyệt trong nhóm”
 
Xóa bài chờ duyệt:
  • Tick để xóa bài chờ duyệt theo từ khóa, uid: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm và xóa bài đăng hoặc nhập uid backlist – xóa tất cả các bài đăng cảu uid này.
  • Tick để xóa tất cả các bài chờ duyệt.
 

 
Duyệt bài chờ duyệt:
  • Tick để duyệt bài theo từ khóa hoặc uid: Nhập từ khóa để duyệt các bài có chứa từ khóa hoặc uid whitelist – duyệt tất cả các bài của uid này.
  • Tick để duyệt tất cả các bài chờ duyệt.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Lưu & bắt đầu”.