Tương tác realtime: Tự động trả lời tin nhắn

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Tương tác realtime: Tự động trả lời tin nhắn

Tương tác realtime: Tự động trả lời tin nhắn

2/27/2019 3:11:07 PM
TƯƠNG TÁC REALTIME: TỰ ĐỘNG TRẢ LỜI TIN NHẮN
Bạn bán hàng nhưng không thê ronline 24/24 để trả lời khách hàng của mình.
FplusScheduler giới thiệu tới các bạn tính năng auto trả lời tin nhắn hoặc trả lời theo từ khóa của tin nhắn và chấp nhận tin nhắn chờ của khách hàng.
Như vậy, bạn hoàn toàn có thể theo dõi và quản lý hộp tin của mình.
FplusScheduler > Tương tác Realtime (Thả tim)
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.
 

 
Bước 2: Trả lời  tin nhắn
 • Tick để trả lời inbox và tin nhắn chờ
 • Nhập tin nhắn trả lời
 • Tick để chấp nhận tin nhắn chờ
 • Tick để trả lời tin nhắn theo từ khóa
 

 
Trả lời tin nhắn theo từ khóa:
 • Click “Add” để thêm tin nhắn và từ khóa.
 • Nhập từ khóa - Keyword của tin nhắn
 • Nhập nội dung tin nhắn trả lời theo từ khóa.
 • Lick “Select file” để chọn và tải ảnh lên
 • Click “Xác nhận”.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Lưu & Bắt đầu”