Quản lý page: Tương tác comment trên page

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý page: Tương tác comment trên page

Quản lý page: Tương tác comment trên page

3/2/2019 11:42:20 AM
QUẢN LÝ PAGE: TƯƠNG TÁC COMMENT TRÊN PAGE
Nếu bạn đang là admin của rất nhiều fanpage trên facebook nhưng lại không có thời gian để quản lý các comment tương tác của khách hàng.
FplusScheduler với tính năng quản lý các comment tương tác của page sẽ hỗ trợ bạn like, reply comment hay inbox cho những UID đã comment, giúp bạn tương tác với khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể ẩn các comment trên page, các comment chứa thông tin khách hàng hay các comment có chứa từ khóa theo thiết lập. như vậy sẽ giúp bạn không bị đối thủ cạnh tranh cướp khách khi bạn chưa trả lời kịp khách hàng.
FplusScheduler > Page Manager Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Thiết lập tương tác comment trên page
 • Tick để like các comment mới trên page.
 • Tick để reply khi có comment mới.
 • Nhập nội dung reply comment.
 • Nhập PostId Whitelist: Id của các bài viết muốn reply comment mới trên page.
 

 
 • Tick để tạo inbox khi có comment mới.
 • Nhập nội dung inbox.
 • Tick để ẩn comment:
Ẩn tất cả comment: ẩn tất cả các comment trên page.
Ẩn comment chứa số điện thoại, email : ẩn các comment chứa thông tin của khách hàng : email, số điện thoại.
Ẩn comment theo từ khóa : ẩn các comment có chứa từ khóa được thiết lập.
Nhập từ khóa vào ô trống từ khóa.
 

 
Bước 3: Thiết lập thông số thời gian và click “Lưu & bắt đầu”.