Đăng page: Lập lịch đăng cho bài lấy từ page khác

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Đăng page: Lập lịch đăng cho bài lấy từ page khác

Đăng page: Lập lịch đăng cho bài lấy từ page khác

2/27/2019 9:46:24 AM
ĐĂNG PAGE: LẬP LỊCH ĐĂNG CHO BÀI LẤY TỪ PAGE KHÁC
Với tính năng này, FplusScheduler hỗ trợ bạn lấy bài từ page khác về, lập lịch tự động đăng lên các page của bạn.

Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 
 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.

 
Bước 2: Thiết lập lấy bài từ page về đăng
 

 
Click “Chọn bài từ page, profile, trending” để lấy bài từ page khác về đăng lên page bạn đang làm quan trị viên.
 

 
Chọn bài viết từ page:
 • Nhập PageID của page muốn lấy bài về đăng.
 • Chọn số lượng bài muốn lấy.
 • Chọn loại bài muốn lấy: ảnh, video, status…
 • Click “Lấy bài” để lấy bài.
 

 
Lấy bài thành công:
 • Chọn bài đăng muốn lấy.
 • Click “Chọn” để lưu lại bài muốn lấy.
 

 
Thêm bài đăng lấy được vào danh sách bài viết mới.
 

 
Lập lịch cho bài đăng lấy được thành công:
 • Chọn thời gian đăng bài.
 • Tick để đăng 1 lần.
 • Tick để đăng lặp lại nhiều lần; chọn thời gian đăng lặp lại trong tuần.
 

 
 • Chọn page muốn đăng bài đã lấy được.
 • Click “OK”.
 

 
Bài đăng lấy được từ page khác đã được lập lịch đăng bài thành công trong danh sách bài đăng: Hẹn giờ đăng tường.
Đến đúng thời gian đã được thiết lập, bài sẽ được tự động đăng lên page đã được bạn chọn.