Quản lý Inbox, Comment nhiều User - Page facebook

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý Inbox, Comment nhiều User - Page facebook

Quản lý Inbox, Comment nhiều User - Page facebook

2/27/2019 10:29:29 AM
QUẢN LÝ INBOX, COMMENT NHIỀU USER - PAGE FACEBOOK
 Với tính năng quản lý inbox và comment của Fplus Scheduler, bạn có thể quản lý được inbox và comment của khách hàng trên page và trên cả tài khoản cá nhân của bạn ; giúp bạn không để lỡ bất kỳ một đơn hàng nào.
FPlusScheduler > Quản lý inbox

Bước 1 : Thêm danh sách User – Page facebook
  • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
  • Nhập user|pass|cookie|token.
 
  • Nhập user – pass facebook riêng.
  • Click “Thêm” để login facebook.
Danh sách các user và page facbeook của tài khoản hiện ở danh sách phía dưới.


 
Bước 2: Quản lý comment, inbox của các user và page facebook
  • Inbox : tick để load ra inbox của user và page.
  • Comment: tick để hiện ra comment của user và page.
  • Biểu tượng tìm kiếm : tìm kiếm comment, inbox theo từ khóa.