Quản lý nhóm: Xóa bài livestream chờ duyệt

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý nhóm: Xóa bài livestream chờ duyệt

Quản lý nhóm: Xóa bài livestream chờ duyệt

2/27/2019 2:17:06 PM
QUẢN LÝ NHÓM: XÓA BÀI LIVESTREAM CHỜ DUYỆT
Bạn là quản trị viên của các nhóm trên facebook và muốn xóa các bài livestream đang chờ duyệt trên facebook . nhưng thao tác bằng tay mất rất nhiều thời gian.
FplusScheduler hỗ trợ bạn xóa tất cả các bài livestream đang chờ duyệt trong nhóm bạn đang làm quản trị viên và các nhóm được bạn thêm trong danh sách các nhóm bạn tham gia trên facebook.
FplusScheduler > Group Realtime

 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
  • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
  • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
  • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
  • Nhập user – pass facebook riêng.
  • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
  • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bên cạnh các nhóm bạn đang quản lý, bạn có thể chọn thêm các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook.
Click “Chọn nhóm” để thực hiện chọn nhóm muốn thêm.
 

 
Bước 2: Thiết lập xóa bài livestream chờ duyệt
Tick để xóa tất cả các bài livestream đang chờ duyệt trong các nhóm bạn làm quản trị viên và các nhóm được bạn thêm trong danh sách nhóm bạn đã tham gia trên facebook.
 

 
Bước 3: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.