Tương tác nhóm: Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Tương tác nhóm: Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm

Tương tác nhóm: Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm

2/26/2019 10:34:54 AM
TƯƠNG TÁC NHÓM: CHẤP NHẬN YÊU CẦU GIA NHẬP NHÓM
FplusScheduler hỗ trợ bạn tương tác với các hoạt động của nhóm, giúp bạn duyệt tất cả các yêu cầu tham gia nhóm và gửi tin nhắn chào mừng tới các thành viên mới.
FplusScheduler > Group Realtime
 
Bước 1:  Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
  • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
  • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
  • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
  • Nhập user – pass facebook riêng.
  • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
  • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.

 
Bên cạnh các nhóm bạn đang quản lý, bạn có thể chọn thêm các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook.
Click “Chọn nhóm” để thực hiện chọn nhóm muốn thêm.
 

 
Bước 2: Xác nhận yêu cầu gia nhập nhóm
  • Tick để chấp nhận tất cả các yêu cầu gia nhập nhóm.
Lựa chọn các điều kiện của nhóm mà bạn muốn kiểm duyệt:
  • Tick để gửi tin nhắn chào mừng thành viên mới.
Nhập nội dung tin nhắn chào mừng.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Lưu & bắt đầu”.