Lập lịch nhóm: Lập lịch comment up bài đã đăng

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Lập lịch nhóm: Lập lịch comment up bài đã đăng

Lập lịch nhóm: Lập lịch comment up bài đã đăng

2/26/2019 9:33:02 AM
LẬP LỊCH NHÓM: LẬP LỊCH COMMENT UP BÀI ĐÃ ĐĂNG
FPlusScheduler giúp bạn lập lịch để comment vào các bài trong nhóm, hỗ trợ up bài trong nhóm.
FPlusScheduler > Lập lịch nhóm
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.

 
Bước 2: Thiết lập comment up bài đã đăng
 • Tick để thực hiện comment up các bài đã đăng.
 • Chọn số lượng bài đã đăng trong nhóm muốn comment up.
 • Nhập nội dung muốn comment up.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Lưu & bắt đầu”.
 • Chọn thời gian comment up lặp lại: sau 1 khoảng thời gian, phần mềm sẽ tự động comment up lại vào các bài đăng này.
 • Thiết lập thời gian delays.
 • Click “Lưu & bắt đầu”.