Hướng dẫn sử dụng Proxy Ssh trong FPlusScheduler

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Hướng dẫn sử dụng Proxy Ssh trong FPlusScheduler

Hướng dẫn sử dụng Proxy Ssh trong FPlusScheduler

2/25/2019 4:46:53 PM
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY SSH TRONG FPLUSSCHEDULER
 Sử dụng Proxy, Ssh trong FplusScheduler giúp bạn thực hiện liên tục các tính năng và đổi ip liên tục bằng các ip của Proxy. 1 proxy có thể sử dụng cho tối đa 5 tài khoản facebook.

1.    Tương tác nuôi nick - tính năng like, comment, kết bạn, join nhóm, đăng bài…nuôi các nick facebook mới được lập.

Cách 1: Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”:
User|Pass|Cookie|Token|SshIp|SshUser|SshPass


 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản Facebook bạn muốn sử dụng Ssh, Proxy trong danh sách tài khoản; click “Edit Proxy Ssh”.
Nhập Proxy Ssh để sử dụng.
 


 
2.    Tính năng Tương tác RealTime (Thả Tim)

Cách 1: Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”:
User|Pass|Cookie|Token|SshIp|SshUser|SshPass
 

 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản Facebook bạn muốn sử dụng Ssh, Proxy trong danh sách tài khoản; click “Edit Proxy Ssh”.
Nhập Proxy Ssh để sử dụng.
 


 
3.   Tính năng Page manager Realtime – Quản lý, xây dựng page: tương tác like, comment, đăng bài hay lấy bài về đăng, trả lời inbox…

Cách 1: Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”:
User|Pass|Cookie|Token|SshIp|SshUser|SshPass
 

 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản Facebook bạn muốn sử dụng Ssh, Proxy trong danh sách tài khoản; click “Edit Proxy Ssh”.
Nhập Proxy Ssh để sử dụng.
 


 
4.   Tính năng Group Realtime – Quản lý, tương tác nhóm: like bài, duyệt và xóa bài chờ duyệt, duyệt thành viên, xóa comment….

Cách 1: Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”:
User|Pass|Cookie|Token|SshIp|SshUser|SshPass
 

 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản Facebook bạn muốn sử dụng Ssh, Proxy trong danh sách tài khoản; click “Edit Proxy Ssh”.
Nhập Proxy Ssh để sử dụng.
 


 
5.   Lập lịch nhóm
Cách 1: Thêm tài khoản của mình bằng cách nhập định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”:
User|Pass|Cookie|Token|SshIp|SshUser|SshPass
 

 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản Facebook bạn muốn sử dụng Ssh, Proxy trong danh sách tài khoản; click “Edit Proxy Ssh”.
Nhập Proxy Ssh để sử dụng.