Đăng nhóm

Lập lịch đăng nhóm

FplusScheduler hỗ trợ bạn thêm tính năng lập lịch đăng nhóm; giúp bạn thêm bài và đăng bài vào đúng thời gian đã thiết lập. Như vậy, bạn có thể kiểm soát được nội dung và thời gian đăng bài hợp lý, quản lý nhóm tốt hơn, hạn chế được tình trạng spam bài trong nhóm.