Xóa bài đăng

Quản lý nhóm: Xóa bài chia sẻ hay theo từ khóa, UID

Bạn muốn quản lý nhóm tốt hơn, bạn muốn xóa các bài chia sẻ trong nhóm, các bài chưa từ khóa bất kỳ hay của 1 UID nào đó. Nhưng lại không thể tìm kiếm và xóa hết được bằng thủ công. FplusScheduler sẽ giúp bạn tìm kiếm và xóa các bài viết này, giúp bạn quản lý nhóm tốt hơn, tránh tình trạng spam trong group.