Tự động trả lời tin nhắn

Tương tác realtime: Tự động trả lời tin nhắn

Bạn bán hàng nhưng không thê ronline 24/24 để trả lời khách hàng của mình. FplusScheduler giới thiệu tới các bạn tính năng auto trả lời tin nhắn hoặc trả lời theo từ khóa của tin nhắn và chấp nhận tin nhắn chờ của khách hàng. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể theo dõi và quản lý hộp tin của mình.