Tương tác Realtime: Lấy bài từ page, profile về đăng

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Tương tác Realtime: Lấy bài từ page, profile về đăng

Tương tác Realtime: Lấy bài từ page, profile về đăng

3/1/2019 10:33:18 AM
TƯƠNG TÁC REALTIME: LẤY BÀI TỪ PAGE, PROFILE VỀ ĐĂNG
FplusScheduler hỗ trợ bạn lấy bài từ các page, profile khác về đăng lên tường của mình. Như vậy, bạn sẽ không tốn công copy từng bài hay phải suy nghĩ về nội dung sẽ đăng ngày hôm nay.
FplusScheduler > Tương tác Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Thiết lập lấy bài từ page, profile, rss đăng lên tường
 • Tick để lấy bài từ page, profile, rss.
 • Click “Thiết lập” để mở thiết lập.
 

 
Thiết lập lấy bài từ page, UID:
 • Tick: Lấy bài từ pageID, Uid.
 • Nhập PageId, UID muốn lấy bài.
 • Chọn loại bài muốn lấy: link, video, photo, status.
 • Chia sẻ bài quét được: Đăng nhóm dưới dạng chia sẻ các bài đã quét được.
 • Thêm nội dung vào cuối: Nhập thêm nội dung vào bài lấy được
 • Không lấy nội dung: Không lấy nội dung của bài quét được và thay thế bằng một nội dung khác. Nhập nội dung mới vào ô bên cạnh.
 

 
 • Chọn thời gian quét bài: Quét bài mới sau…(time)…bài được đăng lên.
Ví dụ: Bạn muốn quét bài mới sau 15 phút bài đó được đăng lên.
 • Chọn số bài muốn lấy.
 • Lấy bài từ: Chọn thời gian đăng các bài mà bạn muốn lấy.
Ví dụ: Bạn muốn lấy các bài đăng từ ngày 22/2/2019: Chọn thời gian trên.
 

 
Ngoài ra: Bạn có thể thiết lập riêng nguồn lấy bài cho từng nhóm:
Click chuột phải vào nhóm -> click “Edit PageID, UID” -> Nhập PageId, Uid được thiết lập cho từng nhóm.
Click “Start” để bắt đầu thiết lập lấy bài về đăng.
Sau khi quét được bài từ các page, uid này, phần mềm sẽ tự động đăng bài lên các nhóm đã được bạn lựa chọn trong thiết lập.