Tương tác facebook

Tự động tương tác nuôi nick Facebook

Phần mềm thiết lập tương tác nuôi nick facebook FPlusScheduler giúp bạn thiết lập: like, comment, kết bạn, đăng bài, join nhóm… trên facebook hàng ngày cho các tài khoản mới. Đồng thời, bạn có thể cài đặt để các thiết lập tự động chạy lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định. Tài khoản facebook nên được nuôi ít nhất 1-2 tuần đầu.