Tương tác realtime (Theo cảm xúc bài viết) với bài mới bạn bè

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Tương tác realtime (Theo cảm xúc bài viết) với bài mới bạn bè

Tương tác realtime (Theo cảm xúc bài viết) với bài mới bạn bè

2/25/2019 3:29:44 PM
TƯƠNG TÁC REALTIME (THEO CẢM XÚC BÀI VIẾT) VỚI BÀI MỚI BẠN BÈ
Thiết lập tương tác realtime – tương tác theo cảm xúc của bài viết với các bài viết mới của bạn bè chính là việc phân biệt được nội dung và cảm xúc của từng bài viết, đưa ra các like reactions và comment phù hợp giống như việc một con người đang tương tác chứ không phải một phần mềm.
Ví dụ: Các bài bán hàng (like, love) và comment hỏi giá, ship hàng…
FplusScheduler > Tương tác Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Thiết lập tương tác realtime (theo cảm xúc bài viết) với bài mới bạn bè.
 • Tick “Theo bài viết” để thiết lập like bài mới của bạ bè theo cảm xúc của bài viết.
 

 
 • Tick “Like bài mới của bạn bè” để like bài mới của bạn bè.
 • Tick “Comment bài mới của bạn bè theo cảm xúc của bài viết” để comment vào bài mới của bạn bè theo cảm xúc của bài viết.
 • Click vào biểu tượng cài đặt để mở thiết lập like, comment bài viết theo cảm xúc của bài viết.
 

 
Tab: Thiết lập comment, like theo cảm xúc bài viết
 • Like reaction được thiết lập cho từng loại bài viết và cảm xúc khác nhau.
 • Các comment mẫu được thiết lập sẵn trên phần mềm phù hợp với từng loại bài viết: comment mẫu (text); comment sticker mẫu; comment smile (mẫu).
 

 
 • Edit comment: để chỉnh sửa nội dung của comment mà bạn muốn.
 • Lưu thiết lập: Lưu lại các thiết lập vừa được bạn thay đổi, chỉnh sửa.
 • Khôi phục mặc định: Khôi phục lại thiết lập bạn đầu của phần mềm.
 

 
 • Với những bài viết không thuộc các bài viết được thiết lập, bạn tick chọn like, love để like reaction cho các bài viết này.
 

 
 • Nhập % số bài mới của bạn bè muốn like: Khoảng 70%.
 • Nhập % số bài mới của bạn bè muốn comment: Khoảng 30-50%.
 • Bạn thiết lập 2 tỷ lệ như trên để hạn chế tình trạng bị checkpoint trên facebook của mình.
 

 
Bước 4: Thiết lập tương tác bạn bè và click “Lưu & bắt đầu”.
 • Thiết lập thời gian delays.
 • Sử dụng Chrome: Thực hiện quá trình tương tác bạn bè thông qua tab Chrome. Bạn có thể theo dõi quá trình tương tác này thông qua tab Chrome.
 • Click “Lưu & Bắt đầu”.