Quản lý nhóm: Hẹn giờ đăng nhóm

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Quản lý nhóm: Hẹn giờ đăng nhóm

Quản lý nhóm: Hẹn giờ đăng nhóm

2/28/2019 10:12:10 AM
QUẲN LÝ NHÓM: HẸN GIỜ ĐĂNG NHÓM
FplusScheduler thiết lập tính năng mới giúp bạn hẹn giờ đăng bài lên trên nhóm, quản lý nhóm dễ dàng hơn. Bạn có thể tự nhập bài đăng của mình hoặc lấy bài từ các page hoặc profile khác về đăng lên nhóm của mình; hẹn giờ đăng cho từng bài đăng khác nhau.
FplusScheduler > Group Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bên cạnh các nhóm bạn đang quản lý, bạn có thể chọn thêm các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook.
Click “Chọn nhóm” để thực hiện chọn nhóm muốn thêm.
 

 
Bước 2: Hẹn giờ đăng tường nhóm facebook
 
Thêm bài đăng: Click “Add” để thêm bài và hẹn giờ đăng bài.
 

 
Thêm bài viết:
 • Nhập nội dung bài viết
 • Chọn hình thức đăng bài: đăng ảnh, status, đăng link & bài viết….
 • Lấy bài từ page, profile về đăng.
 

 
Lấy bài từ page, profile hoặc theo trending về đăng:
 • Nhập PageId, Uid, GroupId hoặc nhập từ khóa (trending).
 • Chọn số lượng bài muốn lấy.
 • Chọn loại bài muốn lấy.
 • Click “Lấy bài”.
 

 
Danh sách bài lấy được:
 • Chọn bài muốn lấy.
 • Click “Chọn”.
 • Ngoài ra, bạn có thể click “Lưu bài đã chọn” để lưu tất cả danh sách các bài bạn đã chọn vào danh sách các bài đăng đã lưu.
 

 
Thêm bài viết thành công:
 

 
Lập lịch cho bài đăng:
 • Click “Select” để lựa chọn bài đăng muốn lập lịch trong danh sách bài đăng đã lưu.
 • Chọn thời gian hẹn giờ đăng bài.
 • Tick để đăng 1 lần.
 • Tick để đăng lặp lại: Chọn thời gian đăng lặp lại trong tuần.
 

 
 • Chọn nhóm muốn đăng bài trong danh sách nhóm.
 • Click “OK”.
 

 
Bài đăng được hẹn giờ đăng thành công: