Lập lịch đăng nhóm

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng nhóm

2/28/2019 4:42:45 PM
LẬP LỊCH ĐĂNG NHÓM
FplusScheduler hỗ trợ bạn thêm tính năng lập lịch đăng nhóm; giúp bạn  thêm bài và đăng bài vào đúng thời gian đã thiết lập. Như vậy, bạn có thể kiểm soát được nội dung và thời gian đăng bài hợp lý, quản lý nhóm tốt hơn, hạn chế được tình trạng spam bài trong nhóm.
FplusScheduler > Lập lịch nhóm
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.'


 
Bước 2: Lựa chọn nhóm muốn lập lịch đăng bài

Chọn nhóm trong danh sách các nhóm đã tham gia trên facebook
 • Click chuột trái vào account facebook; chọn “Select group white list”
 

 
 • Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm:
 

 
Bước 3: Thêm bài viết lập lịch đăng nhóm
Click “Add” để thêm bài mới.
 

 
 • Click để chọn bài trong danh sách bài đã lưu.
 • Nhập nội dung bài viết.
 • Chọn phương thức đăng bài.
 • Hoặc click để chọn bài từ page, profile, từ khóa trending.
 

 
Chọn bài từ page, profile, từ khóa trending:
 • Nhập PageId, GroupId.
 • Hoặc nhập từ khóa trending.
 • Chọn số bài muốn lấy.
 • Chọn loại bài muốn lấy: link, video, status, photo.
 • Click “Lấy bài”.
 

 
 • Chọn bài muốn lấy trong danh sách bài lấy được.
 • Click “Chọn”.
 • Ngoài ra, bạn có thể click “Lưu các bài đã chọn” để lưu các bài đã chọn vào danh sách các bài đã lưu.
 

 
 • Thêm bài viết thành công.
 • Click “Thêm” để hoàn tất thêm bài.
 

 
Bước 4: Hẹn giờ đăng bài.
 • Click để lựa chọn bài đăng trong danh sách bài đăng đã lưu.
 • Chọn thời gian đăng.
 • Click để đăng 1 lần.
 • Hoặc click để đăng 2 lần. chọn thời gian đăng lặp lại.
 

 
 • Chọn số nhóm muốn đăng.
 • Tick để đăng random nhóm hoặc đăng lần lượt trong danh sách các nhóm đã chọn.
 • Thiết lập thời gian delays.
 • Chọn nick muốn đăng nhóm.
 • Click “OK”.
 

 
Bài đăng nhóm được lên lịch thành công: