Tương tác Realtime: Like, comment bài mới trên nhóm, page

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Tương tác Realtime: Like, comment bài mới trên nhóm, page

Tương tác Realtime: Like, comment bài mới trên nhóm, page

3/2/2019 10:56:53 AM
TƯƠNG TÁC REALTIME: LIKE, COMMENT BÀI MỚI TRÊN NHÓM, PAGE
Tính năng này trên FplusScheduler hỗ trợ bạn like và comment vào các bài mới trên các nhóm hay các page mà bạn muốn. giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, thay vì phải đi like và comment theo phương pháp thủ công bình thường.
FplusScheduler > Tương tác Realtime
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Thiết lập like, comment bài mới trong nhóm, page
Tương tác trên nhóm:
 • Tick để like bài mới trong nhóm.
 • Tick để comment bài mới trong nhóm.
 • Nhập nội dung muốn comment.
 • Click để chọn và tải ảnh lên comment.
 

 
 • Chọn % số bài mới trong nhóm muốn like, comment.
 • Nhập GroupId: Các nhóm muốn like, comment khi có bài mới.
 

 
Tương tác trên Page:
 • Tick để like bài mới trên page.
 • Tick để comment bài mới trên page.
 • Nhập nội dung muốn comment.
 • Click để chọn và tải ảnh muốn commment.
 

 
 • Chọn % số bài viết mới muốn like, comment trên page.
 • Nhập Page Id : các page muốn like, comment bài mới.
 • Tick để like & comment bằng nhiều nick.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Lưu & bắt đầu”.