Tương tác comment: Kết bạn, inbox, reply, like comment

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Tương tác comment: Kết bạn, inbox, reply, like comment

Tương tác comment: Kết bạn, inbox, reply, like comment

2/28/2019 3:07:11 PM
TƯƠNG TÁC COMMENT: KẾT BẠN, INBOX, REPLY, LIKE COMMENT
Với tính năng tương tác với các comment trên group, page, profile hay post, bạn có thể ngay lập tức like, reply, kết bạn hay thậm chí là inbox cho những người comment vào các bài viết này. Như vậy, bạn đã có ngay một lượt khách hàng khủng từ các page của đối thủ cạnh tranh.
FplusScheduler > Tương tác Realtime (Thả tim)
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.
 

 
Bước 2: Thiết lập tương tác comment mới trên profile, page khác
 • Like comment mới: Tick để like các comment mới trên page, profile, group.
 • Kết bạn với comment mới: Tick để kết bạn với những người comment vào các bài đăng trên page, profile, group.
 • Inbox với comment mới: Tick để inbox với những người mới cơment vào các bài đăng trên page, profile, group.
 • Reply với comment mới: Trả lời các comment mới trong các bài đăng trên page, profile, group.
 • Nhập Page Id, Group Id, Profile Id, Post Id muốn tương tác comment mới.
 • Nhập nội dung inbox, reply comment.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Lưu & bắt đầu”.