Lập lịch nhóm: Lập lịch chia sẻ bài lên nhóm

Hướng dẫn sử dụng FPlusScheduler

Lập lịch nhóm: Lập lịch chia sẻ bài lên nhóm

Lập lịch nhóm: Lập lịch chia sẻ bài lên nhóm

2/26/2019 11:18:12 AM
LẬP LỊCH NHÓM: LẬP LỊCH CHIA SẺ BÀI LÊN NHÓM
 FplusScheduler giúp bạn lập lịch để lấy bài từ các page, profile về chia sẻ lên các nhóm mà bạn đã tham gia trên facebook.
FplusScheduler > Lập lịch nhóm
 
Bước 1: Đăng nhập facebook và thêm tài khoản vào FplusSchduler
 • Nhập cookie facebook. (Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus)
 • Nhập token full quyền (Lấy token từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken - Plus24h)
 • Nhập user|pass|cookie|token.
 

 
 • Nhập user – pass facebook riêng.
 • Click “Thêm” để login facebook thông qua tab Chrome.
 • Click “Thêm 2” để login và thêm tài khoản facebook trực tiếp (dễ gặp tình trạng checkpoint trên facebook).
Bạn có thể nhận được token full quyền cho tài khoản facebook này thông qua tab Thiết lập.


 
Bước 2: Lựa chọn nhóm muốn đăng bài

Cách 1: Chọn nhóm trong danh sách các nhóm đã tham gia trên facebook
 • Click chuột trái vào account facebook; chọn “Select group white list”
 

 
 • Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm:
 

 
Cách 2: Nhập Group ID – các nhóm bạn muốn lấy bài về đăng
 

 
Bước 3: Thiết lập lấy bài về chia sẻ
 • Tick để chia sẻ bài lên nhóm ngay sau khi có bài mới.
 • Tick để chia sẻ bài mới lên nhóm, page sau 1 khoảng thời gian: Lựa chọn thời gian.
 • Nhập ID page, profile bạn muốn lấy bài về chia sẻ lên nhóm.
 

 
 • Chọn số nhóm muốn share bài lấy được.
 • Thiết lập thời gian delays lấy bài về chia sẻ.
 • Click “Lưu & bắt đầu”.